Header Image
Advertisement
Start
Polskie strony o Linuksie
Linux to system operacyjny dostêpny za darmo dla ka¿dej osoby do wykorzystania w celach prywatnych i komercyjnych, w domu i w firmie.

Nadaje siê zarówno na komputer domowy zastêpuj±c Windows jak te¿ na serwer zarz±dzaj±cy sieci± komputerow± firmy.
  OdnoÂnik Ods│ony
  Link   Has┬│o Linux w Wikipedii
Informacje zwi┬▒zane z has┬│em Linux zamieszczone w wolnej encyklopedii WIKIPEDIA, kt├│r┬▒ ka┬┐dy mo┬┐e redagowa├Ž.
648
  Link   LinuxKatalog.pl
Linux Katalog ma na celu u┬│atwienie osobom nieznaj┬▒cym systemu LINUX szybkie odszukanie odpowiednich stron WWW zwi┬▒zanych z t┬▒ tematyk┬▒.
616
  Link   Linux.pl
Serwis Linux.pl ma na celu popularyzacj├¬ systemu Linux oraz idei Open Source w Polsce. Pragnie stanowi├Ž ┬╝r├│d┬│o informacji o Linuksie w Polsce i na ┬Âwiecie, za pomoc┬▒ katalog├│w tematycznych, aktualnych informacji w dziale news, opracowa├▒.
662
  Link   LinuxNews.pl
LinuxNews.pl jest serwisem przeznaczonym dla ludzi u┬┐ywaj┬▒cych darmowego i wolnego oprogramowania (w szczeg├│lno┬Âci Linuksa) w pracy czy te┬┐ w domu. Przedstawia najnowsze informacje, opinie oraz s┬│u┬┐y pomoc┬▒ w budowaniu polskiego ┬Ârodowiska FLOSS.
696
  Link   LinuxDlaFirm.pl
LinuxDlaFirm.pl to platforma informacyjna prezentuj┬▒ca systemy operacyjne, oprogramowanie, szkolenia oraz firmy i ludzi zwi┬▒zanych z bran┬┐┬▒ Linux.
638