Header Image
Advertisement
Start arrow Linki
Licencja GPL
Strony zwi┬▒zane z licencj┬▒ GPL
  OdnoÂnik Ods│ony
  Link   GPL - Powszechna Licencja Publiczna GNU
Licencja na której opiera siê CMS Joomla. Licencja ta pozwala na korzystanie bezp³atnie z systemu w celach prywatnych i komercyjnych.
720
  Link   Otwarte Oprogramowanie
Co to jest Otwarte Oprogramowanie (Open Source)
695